השקעה בנגזרים פיננסיים: ניצול פרצת מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: 15 באפריל 2008
עידכון:  ינואר 2012
 
קיים יתרון להשקעה בנגזרים פיננסיים בארצות הברית על פני מניות רגילות, בין היתר מטעמי מס, כפי שאסביר בהמשך.
 
"נגזרים" הם מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר מנכס אחר, הנקרא "נכס הבסיס". קיימים שני סוגים עיקריים של נגזרים: אופציות וחוזים עתידיים. נגזרים אלו מאפשרים לרוכשים או למוכרים להגן על השקעתם מפני עליות או ירידות במדד מסויים, אך גם כתחליף להשקעה בנכס הבסיס על מדד זה.

ההשקעה בנגזרים מניבה, כמתואר להלן, גם יתרון מיסויי; ישראלים המשקיעים במניות של חברות אמריקאיות, חשופים לניכוי מס במקור בארצות הברית בשיעור של 25% על ההכנסות מדיבידנדים. אולם, כפי שנסביר להלן, באמצעות שינוי אופן ההשקעה ניתן למנוע את תחולת המיסוי האמריקאי.

המשקיע הישראלי המעונין להשקיע במניות אמריקאיות ללא ניכוי מס במקור, צריך להשקיע את כספו באמצעות שימוש ב"נגזרים" ולא בחברות עצמן. יש כאן "פרצת מס" בחקיקה האמריקאית; מסתבר כי ההשקעה על ידי מי שאינם תושבי ארצות הברית - בנגזרים, להבדיל מהשקעה בנכס הבסיס, לא תחייב ניכוי מס במקור! לפיכך, משקיעים מישראל יכולים להשקיע בנגזרים ללא חשש ממיסוי אמריקאי.

מניעת תחולת המיסוי האמריקאי תוסבר באמצעות הדוגמא הבאה: בארצות הברית קיים מכשיר פיננסי הנקרא - TRES; משקיע ישראלי מתקשר עם בנק אמריקאי לפיו תמורת השקעה של נניח 1,000 דולר, הבנק ישלם למשקיע סכום השווה לדיבידנדים המשולמים על ידי חברת אמריקאית מסוימת בתוך פרק זמן נתון. בנוסף, הבנק מתחייב לשלם למשקיע את עליית הערך של המניות, ואילו המשקיע מתחייב לפצות את הבנק על ירידת הערך. לאחר ההתקשרות עם המשקיע, הבנק רוכש בעצמו (ועבור הבנק) את המניות של אותה חברה אמריקאית.

אילו המשקיע הישראלי היה רוכש על שמו את המניות של החברה האמריקאית, הוא היה כפוף לניכוי מס במקור. אולם, באמצעות מכשיר ה- TRES, הבנק האמריקאי (המחזיק בעצמו את המניות) מקבל את הדיבידנד, ובמקרה זה דיבידנד המועבר מחברה אמריקאית לבנק אמריקאי , פטור ממס בארצות הברית.

מדובר למעשה ב"דיבידנד סמוי" המועבר לתושב ישראל. מבחינת דיני המס האמריקאים, העברת ה"דיבידנד הסמוי" למשקיע הישראלי פטורה מניכוי מס במקור בארצות הברית (שכן מבחינה טכנית אין מדובר בדיבידנד). למעשה, באמצעות תכנון מס ניתן גם למנוע את תחולת המס הישראלי על הדיבידנד הסמוי.

האמור לעיל הוא רק דוגמא אחת לאמצעי חוקי המאפשר למנוע את תחולת המס האמריקאי על רווחים המועברים מארצות הברית לתושבים זרים. קיימים גם מכשירים פיננסיים מורכבים אחרים, המאפשרים את אותה תוצאה מבחינת המיסוי האמריקאי.

מסתבר כי רשות המסים האמריקאית (ה-IRS) מתקשה להתמודד עם המורכבות והתחכום של המוצרים הפיננסיים המוצעים כיום על ידי הבנקים ובתי ההשקעות. בהודעה לתקשורת אשר פורסמה לאחרונה, ה-IRS ביקשה לקבל מהציבור התייחסות לסוגיה זאת של מיסוי נגזרים.
 
כאשר רשות המסים מודעת ל"פרצת המס" הקיימת ואינה מתקנת את החוק על מנת לסגור את הפרצה, הרי שזכותם של המשקיעים לנצל את הפרצה על מנת להשקיע מבלי להתחייב במס. עם זאת, משקיעים מישראל צריכים לקחת בחשבון כי חלון ההזדמנויות לניצול פרצת המס עשוי להסגר בקרוב.
 
שימו לב - פרצת המס האמורה נסגרה על-ידי חקיקת מס מיוחדת. ראו לעניין זה סעיף 871(m) לקוד המס האמריקאי. 
 
להרחבה בעניין מיסוי השקעות בבורסה, ראו: השקעות בבורסה - מדריך לתכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים