מהו תכנון מס? 

אמנות מס|מקלט מס|תכנון מס

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

יוני 2009 

תכנון מס (או הימנעות ממס) מוגדר כשימוש באמצעים חוקיים להפחתת חבות המס.בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסויימת, מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו. מתכנן המס רק בוחר את האפשרות הטובה שתניב חבות מס מינימאלית.

בפסק הדין בעניין פרומדיקו, השופטת פרוקצ'יה הסבירה כי בדיני המס קיים קו אבחנה בין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות ממס האסורה על פי החוק. התחמקות ממס והימנעות ממס שתיהן נועדו להפחית מס, אך המאבחן אותם הוא השוני באמצעים שנעשה בהם שימוש. הנמנע ממס ייזקק לאמצעים חוקיים בלבד וינקוט בראש וראשונה גילוי מלא ואמיתי של כל העובדות. המתחמק ממס ישיג את מטרתו בדרך של הפרת החוק, שעיקרה הסתרת עובדות והעלאת מצגי שווא.
 
תכנון מס נובע לרוב מנטל מס מכביד. ההיסטוריה מספקת דוגמאות רבות לכך. כך לדוגמא, במאה ה-18 היה נטל המס בבריטניה כבד מאוד, והגיע עד ל-85% מההכנסות. הבריטים פיתחו לשם כך שיטות שונות לתכנון מס. רועי הצאן, לדוגמא, אשר נעזרו בכלבים מגזע רועה אנגלי חויבו בתשלום במס גבוה, אלא אם היה פגם בכלב, ואז הרועה פטור מתשלום המס. הרועים קיצצו את זנבם של גורי הכלבים מיד שנולדו, ובדרך זאת פטרו את עצמם מתשלום המס.

תכנון מס בינלאומי

ניתן להגדיר "תכנון מס בינלאומי" כשימוש באמצעים חוקיים לארגון פעילות כלכלית בינלאומית במטרה להפחית את חבות המס הכוללת של אותה פעילות. נישומים, אך בעיקר מיזמים רב לאומיים, נוקטים בתכנון מס בינלאומי בעיקר באמצעות העברת פעילות למדינות נוחות מס, שימוש ב"מחירי העברה" וניצול הבדלים בין הוראות מיסוי בין מדינות שונות. באמצעות אסטרטגיות אלו ניתן להפחית את חבות המס של המיזם מרמות מיסוי מקובלות (35%-40%), למס אפקטיבי נמוך מאוד.

בתכנון מס בינלאומי נדרש ידע מיסויי רב, הן ביחס לחוקי המס במדינת התושבות והן ביחס למדינת המקור. ידע זה כולל, לא רק את הדין (חקיקה, תקנות ופסיקה), אלא גם את הפרקטיקה הנוהגת של רשויות המס. תאגיד או מיזם רב-לאומי המצליחים להפחית ביעילות את חבות המס הסופית, עשויים להיות אטרקטיביים ביותר למשקיעים פוטנציליים, זאת משום שהפחתת המס מוכיחה על היכולת להקטין עלויות ולהגדיל ריווחים. הדברים אמורים במיוחד כאשר מדובר בחברות ציבוריות.

ניתן לאבחן שתי מטרות חשובות לתכנון מס בינלאומי:

הקטנת החשיפה לכפל-מס: בסיטואציה של עסקאות בינלאומיות, עלול להיווצר מצב של כפל מס אם יותר ממדינה אחת תממש את זכותה להטיל מס על אותה ההכנסה מכוח זיקתה לאותה הכנסה. עסק שהוא בעל פריסה בינלאומית נדרש, על כן, לבצע תכנון מס למנוע מיסוי כפול של הכנסותיו הן על ידי מדינת התושבות והן על ידי מדינת המקור. תכנון מס זה נדרש במצבים בהם אמנות המס אינן נותנות מענה לבעיית כפל המס. לדוגמא, אחד מתכנוני המס המקובלים נעשה באמצעות ניצולן של אמנות מס על ידי נישום תושב מדינה שלישית, שאינה צד לאמנה, במטרה ליהנות מההטבות המיוחדות או הקלות במס באמנה, ואשר אחרת לא היה זכאי להן. תושב מדינה שלישית יכול לעשות זאת באמצעות, לדוגמא, הקמת חברה במדינת אמנה. מדובר בפרקטיקה המכונה "ברירת אמנות" (Treaty Shopping).

הפחתת נטל המס: עסק מקומי או נישום יחיד החשופים לשעורי מס גבוהים במדינת התושבות עשויים לעשות שימוש בתכנון מס על מנת להפחית את נטל המס באמצעות העברת פעילות כלכלית למדינות נוחות מס. כמו בתכנון מס בתוך המדינה, כך גם בתכנון מס בינלאומי, המטרה היא להפחית את נטל המס של הנישום. כך לדוגמא, ניתן לעשות שימוש באסטרטגיה של מחירי העברה, או לפעול באמצעות מקלט מס, בהנחה שאין חשיפה להוראות חנ"ז. השימוש בארביטרז' מס (tax arbitrage) מורכב מעט יותר, ומטרתו לנצל פערים בין הוראות מיסוי בין מדינות שונות וכך להפחית את נטל המס.  

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס 
 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

logo בניית אתרים