מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני

כולל המלצות לתכנון מס

מטרת המדריך לסייע לכל מי שמעוניין להעמיק בהיבטי המיסוי של סחר אלקטרוני בכלל ובאינטרנט בפרט, לרבות מכירת תוכנה לחו"ל. המאמרים במדריך זה, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
רשימת מקורות 
מבוא: מיסוי מסחר אלקטרוני 
מוסד קבע באמנות למניעת כפל מס: דיון כללי
יישום כללי מוסד קבע: מיסוי מסחר באינטרנט
מיסוי עסקאות בקניין רוחני: השלכות המס
השלכות המס במכירת תוכנה לחו"ל: סיווג ההכנסה
מכירת תוכנה לחו"ל: זיכוי ממס
ניכוי מס במקור מתמלוגים: בהתאם לאמנת המס בין ישראל לארצות הברית
תשלום עבור תוכנה - לא תמלוגים: סקירה של החלטה שניתנה לאחרונה בהודו בעניין זה
עמדת רשות המיסים ביחס למכירת תוכנה לחו"ל: חוזר מס הכנסה
החלטות מיסוי של רשות המיסים: פעילות אינטרנט ומסחר אלקטרוני
טואול - בניית אתרים