צייגר משה נגד פקיד שומה אילת - תקציר פסק דין 
עמ"ה 517/04 צייגר משה נ' פ"ש אילת מיסים יט/3 ה-37 (2005).
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2008

בפסק הדין בעניין צייגר משה שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נקבע ביחס לתושבותו של היחיד כך:

"יש ותתקיימנה נסיבות בהן מקום 'מרכז חייו' של פלוני-לאמור מקום מגורי הקבע שלו, יהיה שונה ממקום מרכז החיים של אשתו וילדיו – וזאת כאשר 'מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים' של אותו פלוני מצביעים על פיצול 'מרכז החיים' ומקום מגורי הקבע בין אותו פלוני לבין בני משפחתו"

בפסק הדין נבחנה השאלה האם הנישום נחשב ל'תושב אזור אילת' לצרכי הזכאות להטבות מס. במקרה זה לנישום היו בית מגורים באילת ובית מגורים ברעננה (שבו התגוררו אשתו וילדיו לאחר שעברו מאילת לרעננה), אך במרבית השבוע המשיך הנישום לעבוד ולשהות באילת.
 
על אף שהגדרת 'תושבות' לעניין הטבות המס האמורות הינה שונה מההגדרה שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, הסתמך בית המשפט על ההגדרה בפקודה בכדי לקבוע שהנישום ייחשב לתושב אילת לצרכי מס.
 
השופט יוסף אלון שכתב את פסק הדין קבע כי העולה מפירוט מרכיבי הגדרת מרכז חייו של אדם, כי מקום מגורי משפחתו ו'מכלול חייו המשפחתיים' מהווים נדבכים חשובים ומרכזיים לצורך קביעה זו - וזאת, כחלק מ'מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים. אלא, שאין 'מקום מגורי המשפחה' המרכיב היחידי שבלעדיו אין, ושבהיעדרו מתאיינים כל יתר המרכיבים ש'במכלול'.
 
מפסק דין צייגר משה עולה כי למשפחה יכול ויהיה יותר ממרכז חיים אחד. התפיסה הישנה היא שמרכז החיים הוא זה הנמצא במקום בו האישה והילדים גרים. מפסק דין צייגר משה עולה כי ייתכן ותושב ישראלי ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, אף שהשאיר את אשתו וילדיו במדינה אחרת.
 
 
לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי 
 
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net
 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים