מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס

מטרת המדריך לספק מידע עדכני ביחס להוראות זיכוי ממס. המאמרים במדריך זה, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.

זיכוי ממס - התנאים העיקריים
זיכוי ממס במכירת תוכנה לחו"ל
השקעות בארצות הברית באמצעות LLC: זיכוי ממס
זיכוי מס עקיף
תכנון מס של ארזים: "זיכוי רעיוני"
מיסוי השקעות בתאילנד: הוראת "חסך מס" - חריג לזיכוי ממס
אמנת מס חדשה בין ישראל לוייטנאם: הוראת "חסך מס"- חריג לזיכוי ממס
זיכוי ממס בחברה זרה משפחתית
פרשנות בעניין זיכוי מיסי חוץ
החלטות מיסוי רשות המסים - זיכוי ממס

החלטת מיסוי בנושא זיכוי עקיף

 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים