מושכים רווחים ללא מיסים - תכנוני מס 

 

תכנון מס|חברה|דיבידנד

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
ספטמבר 2010 

אם אתם רוצים למשוך רווחים מחברה בע"מ תוך חסכון עצום במס, כדאי לכם לעשות שימוש באחד מתכנוני המס המפורטים להלן. תכנון מס למשיכת רווחים אינו מיועד רק לבעלי שליטה בחברה. למעשה, גם לאנשים שאינם בעלי שליטה, כדאי יהיה לפעול באמצעות חברה וליהנות מאפשרויות תכנון המס בחסות החוק.

תועלת נוספת מפעילות באמצעות חברה היא החיסכון בביטוח לאומי ומס בריאות אשר חלים רק על המשכורת המשולמת לבעל השליטה. כידוע, הכסף שנשאר בקופת החברה או שנמשך כדיבידנד פטור מביטוח לאומי ומס בריאות.

מי שאינו מסתפק בחסכון במס על הדיבידנד, ויבקש גם להפחית את מס החברות הישראלי (25% בשנת 2010), יוכל לעשות זאת בתנאים מסוימים, באמצעות תכנון מס בינלאומי. כך לדוגמא, ניתן להקים חברה במדינה אחרת עם שיעור מס חברות נמוך יותר מישראל, לדוגמא בקפריסין, שם שיעור מס החברות הוא 10%. מדובר בחסכון של 15% על רווחי החברה. אלא, שתכנון מס בינלאומי מחייב ייעוץ משפטי על מנת לעשות זאת נכון.

 

המיסוי על משיכת רווחים

בעיקרון, מיסוי רווחי חברה בע"מ בישראל הוא דו-שלבי. בשלב הראשון, מוטל מס בשיעור של 25% על הכנסותיה של החברה. בשלב השני, מוטל מס בשיעור של 25% בעת חלוקת הרווחים כדיבידנד לבעלי השליטה.

 

נניח לדוגמא, כי לחברה היו הכנסות של 100,000 שקלים בשנת 2010. החברה תשלם מס חברות בסכום של 25,000 שקלים. בשלב השני, על משיכת הדיבידנד (75,000 שקלים) בעלי השליטה ישלמו 25%, היינו 18,750 שקלים. סך המס (מס חברות+מס דיבידנד) שיועבר לרשויות המס הוא 43,750 שקלים.

 

כאמור, משיכת הרווחים מהחברה ללא תכנון מס חייבת במס דיווידנד בשיעור 25%. שימוש בתכנון מס, כמפורט להלן, עשוי לחסוך תשלום מס בגובה של 25%. בדוגמא לעיל, מדובר בחסכון של  18,750 שקלים.

 

הלוואה לבעל השליטה

במקום למשוך רווחים מהחברה בדרך של דיבידנד ולשלם מס בשיעור של 25%, כדאי לכם לשקול לקחת הלוואה מהחברה. מדובר בפרקטיקה פשוטה ונפוצה מאוד. הבעיה היא שרשות המסים לא אוהבת את התרגיל הזה, ומחייבת את הלווה להחזיר את ההלוואה עם ריבית של 4%+מדד (ריבית רעיונית).

 

במקרים מסויימים, רשות המסים עשויה לטעון כי ההלוואה היא בעצם דיבידנד, ולפיכך היא תבקש למסות את "ההלוואה" בשיעור של25%. במקרים קיצוניים, רשות המסים עשויה לטעון כי ההלוואה היא בעצם הכנסה ואז בעל המניות עשוי להיות ממוסה בשיעור המס השולי שלו. 
 
אז מה עושים? אם קבלתם הלוואה מהחברה שלכם, תוכלו להחזיר את ההלוואה לחברה בדרך הבאה: גשו לבנק הקרוב ובקשו לקבל הלוואה Back-to-back. את כספי ההלוואה תעבירו לחברה, וזו תפקידם בחשבון הבנק שלה כבטוחה להחזר ההלוואה שלכם.

 

פעולה זאת גורמת להמרת ההלוואה מהחברה להלוואה מהבנק. היתרונות בכך הם רבים ומגוונים. כך לדוגמא, הריבית שתשלמו בגין ההלוואה לבנק תהיה נמוכה יותר מאשר הריבית הרעיונית הנקבעת על ידי רשות המיסים. כמובן שהיתרון המרכזי הוא קבלת כסף ללא  מיסוי.

"רכישה עצמית", "חוב אבוד" או "מחילת חוב"

במקום לחלק דיבידנד, ניתן לבחון את האפשרות לבצע רכישה עצמית של חלק מהמניות על ידי החברה. במקרה כזה, וככל שיש לבעל השליטה הפסדי הון, לדוגמא מניירות-ערך בבורסה, ניתן יהיה לקזז מול רווחי הון כתוצאה מהפעולה של הרכישה העצמית של המניות על ידי החברה.

במקרים מסוימים, כאשר בעל-המניות החייב לחברה יוגדר כחדל פירעון, ניתן יהיה לטעון שנוצר חוב אבוד בחברה, אשר עשוי להיות מוכר כהפסד הון לחברה. במקרים מתאימים, ניתן יהיה לשקול ביצוע מחילת חוב, ובמקרה כזה לחברה יוכר הפסד הון ואילו לבעל המניות יהיה רווח הון.

 

הפיכת החברה לחברה משפחתית

פתרון אחר למשיכת הכספים מהחברה הוא להפוך את החברה שלכם ל"חברה משפחתית". מדובר בייצור כלאיים משפטי, ההופך את החברה למעין שותפות. המשמעות היא שרווחיה והפסדיה של החברה נחשבים כרווחיו והפסדיו של בעל השליטה, בדיוק כמו בשותפות.

 

לאחר שהחברה שלכם הפכה לחברה משפחתית, החברה תעביר לכם משכורת או דמי ניהול. מדובר בהוצאות היוצרות הפסדים בחברה, שהם למעשה הפסדיו של בעל השליטה. כך יוצא, שמצד אחד לבעל השליטה נוצרה הכנסה ממשכורת ומצד שני נוצרו לו גם הפסדים שהועברו אליו מהחברה. בדרך זאת, ניתן לקזז את ההפסדים מול הרווחים, ולא לשלם מס.

 

רשות המסים ערה כמובן לתכנון המס הזה, והיא מכנה אותו כ"תכנון מס אגרסיבי" החייב בדיווח בתנאים מסוימים. אפשרות אחרת היא להעביר מענק פרישה לבעל המניות אשר אינו חייב במס או בדיווח.
 
להרחבה בנושא הבטי מיסוי של "חברה משפחתית", ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס.

 

הזדמנות למשיכת רווחים במס נמוך

במידה ותכנוני המס המפורטים לעיל אינם ניתנים לביצוע מכל סיבה שהיא, קיימת אופציה נוספת. בהתאם להוראת שעה בפקודת מס הכנסה, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד הופחת מ-25% ל-12% בלבד, לבעלי שליטה המקבלים דיבידנדים מחברה שיש לה רווחים צבורים עד המועד הקובע (31 בדצמבר 2002). 

 

הטבת המס תינתן בהתקיים ארבעת התנאים הבאים:

  • בחברה קיימים רווחים הראויים לחלוקה, אשר נצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2002.
  • הרווחים נמשכו מהחברה מיום 1 בינואר 2010 ועד סוף שנת 2010.
  • החברה ממנה מחולק הדיבידנד אינה ציבורית.
  • הכנסות בעל המניות בשנים 2009 עד 2012 ממשכורת או תשלומים אחרים מהחברה מחלקת הדיבידנד לא פחת מממוצע הכנסות שקיבל אותו בעל המניות מהחברה בשנים 2007-2008.

 

בחוק נקבע כי הטבת המס תינתן רק ביחס לדיבדנדים אשר יחולקו החל מיום 1 בינואר 2010 עד ליום 30 בספטמבר 2010.

 

כפי שכבר נאמר לעיל, ישנם מקרים בהם ניתן יהיה למנוע גם את תחולת מס החברות, באמצעות שימוש מתוחכם בתכנון מס בינלאומי.

 
ראו גם

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים