חוות דעת משפטית בתחום המסים

עורך דין|דיני מיסים 

ד"ר אבי נוב

אפריל 2009

חוות דעת משפטית בתחום המס נועדה, בין היתר, להכשיר פעולות שונות ולקבוע האם קיימת חבות במס ביחס לעובדות נתונות. עורך דין, מומחה במיסים, נדרש כדבר שבשגרה לכתוב חוות דעת משפטית עבור לקוחותיו בסוגיות של דיני מיסים. הצורך של הלקוח בחוות דעת משפטית נובע מהעובדה כי נוסח חוקי המס, כמו נוסח חוקים אחרים, עשוי להיות מעורפל ולא ברור תמיד, ולפיכך מחייב פרשנות משפטית.
 
חוות דעת משפטית בתחום המס נועדה להעניק ודאות ללקוח. ברוב המקרים, אין אפשרות לקבל מרשות המסים פרשנות משפטית בזמן אמת. כמו כן, הפרשנות של רשות המסים היא לרוב חד צדדית ונגד הנישום. לפיכך, יש לפנות לעורכי דין המתמחים במסים הם על מנת לקבל חוות דעת משפטית.

דיני המס מחייבים חוות דעת

חוות דעת בדיני מיסים היא הכרחית לאור העובדה כי חקיקת המס בישראל מסובכת, ולעתים רבות ניסוחה אינו ברור. עמד על כך המשנה לנשיאת בית המשפט העליון אליעזר ריבלין בעניין שופינג.קום, באומרו: "אין זו הפעם הראשונה בה נגועים דיני המיסים בכשל ניסוחי. תחת לומר דברים מפורשים – מי חייב ומי פטור – בחר המחוקק בתלי-תילים של הפניות המזמינות עליהן דרש, ניחוש, חיבוט והשערה".

בדומה לכך, הנשיא אהרן ברק אמר: "חוקי המסים סבוכים הם [...] יש בהם הוראות רבות בעלות אופי טכני. לא פעם נעשית החקיקה בחיפזון". ובעניין אחר קבע: "כשלעצמי, אין אני מוכן כלל להעמיד את המחוקק כמי שעושה 'מלאכת מחשבת'. הנסח, כמו השופט, עושה מלאכה אנושית, על חולשותיה ופגמיה". בית המשפט העליון חזר על כך גם בעניין אלקה אחזקות, בקובעו: כי "על הפרשן להניח שנסח החיקוק אינו 'עושה מלאכת מחשבת', אלא מלאכה אנושית על חולשותיה ופגמיה".

בשונה מפרשנות חקיקה בכלל, נראה כי השימוש בכללי פרשנות הוא מוגבר יותר בחקיקת המס. השופט ויתקון אמר כי אף שאין לו נתונים סטיסטיים, בשום תחום משפטי אחר אין מרבים כל כך להסתמך על כללי פרשנות כמו בחקיקת המס. חוות דעת משפטית בתחום המיסים היא למעשה פרשנות של הדין.

חוות דעת משפטית כהגנה מפלילים

בהלכת פרומדיקו, בית המשפט העליון קבע כי הסתמכות בתום לב על חוות דעת מקצועית מפי מומחה מיסים תהווה הגנה מפני חבות פלילית. הסתמכות על עורך דין מהווה טענת הגנה לאור סעיף 34יט לחוק העונשין, לפיו כאשר אדם טעה לחשוב כי מעשה שהוא עבירה פלילית כלל אינו אסור, אך טעותו הייתה "בלתי נמנעת באורח סביר", תקום לו הגנה מהעמדה לדין (להלן: ההסתמכות).

בהלכת תנובה נקבע כי ככל שהשאלה המשפטית מורכבת יותר, כך ההסתמכות על עצה משפטית סבירה יותר. כמו כן בהלכת תנובה נקבעו קריטריונים שונים המשמשים לבחינת קיומה של טענת ההסתמכות של לקוח על חוות דעת משפטית, כמפורט להלן.

הלכה נוספת וחשובה לעניין המעמד של חוות דעת משפטית היא הלכת טגר. הלכה זאת חשובה מאוד לתחום המיסים. אמנם שם דובר בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, אך ההנמקות של בית המשפט רלוונטיות ביותר לתחום דיני המס.

בית המשפט התייחס לשאלת החובה לקבל פרה רולינג מהרשות וקובע כי גם אם קיימת אפשרות לקבל פרה רולינג אין לקבוע כלל גורף שעצת עורך דין פרטי לא תספיק על מנת להקים טענה של טעות במצב המשפטי. ייתכן ובנסיבותיו של מקרה מסוים זמינתו של מסלול פרה רולינג תשלול את סבירות ההסתכמות על עצת עורך דין פרטי, אך הבחינה צריכה להיעשות על בסיס העובדות הקונקרטיות ולפיכך, יש מקום להכיר בלגיטימיות ההסתמכות על עצתו המשפטית של עורך דין כמעניקה הגנה מפני אחריות פלילית.

מניתוח הפסיקה האמורה עולה כי ישנם מספר עקרונות המשמשים לבחינת קיומה של טענת ההסתמכות של לקוח על חוות דעת משפטית. להלן העקרונות המרכזיים:

    • הייעוץ המשפטי צריך להתבסס על התשתית העובדתית המלאה.
    • הייעוץ המשפטי צריך להינתן על ידי עו"ד המתמחה בתחום בו עוסקת חוות הדעת. כאשר מדובר בדיני מיסים, על העו"ד להיות מומחה במיסים.
    • חוות הדעת צריכה להיות בכתב. 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים