החלטות מיסוי של רשות המסים 

תושבות|זיכוי|חברה|ישראל

מדור זה כולל סקירה של החלטות מיסוי (פרה-רולינג) של רשות המסים בתחומי המיסוי השונים, ובמיוחד מיסוי בינלאומי ותכנוני מס, ומהווה השלמה למדור פרשנות רשות המסים. ראו גם סקירה ביחס לפרודצורה הזאת: בקשה לקבלת החלטת מיסוי מרשות המסים

רשימת ההחלטות 
תושבים חוזרים ועולים חדשים: החלטות מיסוי
פעילות אינטרנט ומסחר אלקטרוני: החלטות מיסוי
החלטת מיסוי לשינוי תושבות חברה זרה
חברת החזקות ישראלית: החלטות מיסוי
הטבות מס בחוק לעידוד השקעות הון: החלטות מיסוי
תושבות היחיד: החלטות מיסוי
זיכוי ממס: החלטות מיסוי
מוסד קבע: החלטות מיסוי
קרן להשקעות במקרקעין
מיסוי אופציות ברילוקיישן: החלטות מיסוי
נקודות זיכוי למומחה חוץ: החלטת מיסוי
היפוך שרוול: החלטת מיסוי
החלטות מיסוי בנושא נאמנויות: החלטת מיסוי 
ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד בבורסה מחוץ לישראל: החלטת מיסוי

החלטת מיסוי תמורת Holdback בעסקת מניות
הכנסה של חברה תושבת חוץ בישראל


ניתן לקבוע פגישה עם
עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החלטות רשות המסים
ד"ר אבי נוב, עו"ד
logo בניית אתרים