ביבליוגרפיה נבחרת לכתיבת עבודות סמינריון במסים
 
נערך על ידי: ד"ר אבי נוב
 
 

דוחות ועדות לרפורמה במסים

דו"ח הוועדה לבחינת שיטת המיסוי הבינלאומי של מדינת ישראל (נובמבר 1991)

דו"ח הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה, מאי 2000, (ועדת בן בסט).

דו"ח הועדה לרפורמה במס הכנסה, סיוון תשס"ב- יוני 2002, הוצאת רונן (ועדת רבינוביץ).

דו"ח הוועדה לבחינת מתן החלטות מיסוי על ידי רשות המסים בישראל, מיסים יט(1) (2005) א46-א94 .

דו"ח הוועדה לתוכנית המסים הרב שנתית, יוני 2005 (מצא קפוטא)

חוזרים מקצועיים (פרשנות רשות המסים לחקיקת המס)

חוזר נציבות מס' 3/2001 - סיכול תכנוני מס המבוססים על אמנות למניעת כפל מס

חוזר מס הכנסה מס' 21/2002 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 4/2002 - קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול

חוזר מס הכנסה 11/2002 - זיכויים והקלות בשל תשלום מיסים בחו"ל

חוזר מס הכנסה 18/2002 "הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"ל"

חוזר מס הכנסה 3/2002 "LLC – Limited Liability Company"

חוזר מס הכנסה 5/2003 "הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה".

חוזר מס הכנסה 9/2003 "הרפורמה במס הכנסה – חברת משלח יד זרה"

חוזר מס הכנסה 17/2003 "חילופי מידע בין מדינות אמנה"

חוזר מס הכנסה 22/2004 - בעל זכות שביושר

חוזר מס הכנסה 5/2004: "זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק LLC”

מאמרים

ברזלי, אהוד, סירוטה-לוינר, קשת , הרהורים בעקבות פסק דין ראובני - פעילות תאגידית במבחן המלאכותיות ומכירת חלק ממוניטין. , מיסים יט(3) (2005) א1-א15 .

חולי, ג'קי, בן דב, יריב , היבטי מיסוי בינלאומי ומחירי העברה בעסקאות בקניין רוחני. , מיסים יט(1) (2005) א17-א28 .

ג'קי חולי, מחירי העברה והסדרים לשיתוף בהוצאות בין צדדים קשורים - היבטי מיסוי ודין משווה , מיסים יח(1) (2004) א111-א124 .

לוי, דרור, בריקר, מיכאל , הרמן, דורון , סיווג ישויות זרות על-פי דיני המס בישראל מיסים יח(1) (2004) א54-א88 .

מ' בריקר וא' קאופמן "יתרת מחיר מקורי של נכס הנכנס לרשת המס הישראלית שלא במסגרת אירוע מס - הדין הרצוי אל מול הדין המצוי" מיסים יז/1 (פברואר 2003) א-1

בנימיני, יאיר , גרנות, עפר , בשולי פרשת פרומדיקו - עסק המתנהל באמצעות קבלן-משנה - האם הינו "עסק" כמשמעותו בפקודה? מיסים יז(6) (2003) א99-א120 .

לוי, שי, פיק, ליאור , עסקאות DIVIDEND STRIPPING והרפורמה במס , מיסים יז(6) (2003) א71-א88 .

רפאל, אמנון, אבני, אבידור , הזיכוי ממיסי כפל , מיסים יז(4) (2003) א74-א119 .

אבי גורמן, מיהו תושב ישראל - בעקבות פסק דין אריה גונן , מיסים טז(1) (2002) א109-א122 .

כהן, שמעון רגב, שלומי, - LLC ההיית או חלמתי חלום? מיסים טז(1) (2002) א64-א79 .

ד' גליקסברג "סמכות הסיווג מחדש והנורמות האנטי תכנוניות – העדפת התפיסה הפונקציונלית על פני התפיסה הקונספטואלית ??" משפטים ל (תש"ס)546

ירדנה סרוסי (אייזקוב) וליאת גרבר "תושבות לפי דין פנימי ותושבות לצורך אמנה למניעת כפל מס - הא בהא תליא", "מיסים" כא/1 (פברואר 2007) עמ' א-13.

אוסקר אבורזק ואלישע קסנר, מחירי העברה בישראל (חלק א'), מיסים כא/2 (אפריל 2007) א-57.

אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות בתוכנות מחשב. מיסים כא/2 (אפריל 2007) א-27 מיסים כא/2 (אפריל 2007) א-27

אבי נוב, תכנון מס בינלאומי ונורמות אנטי-תכנוניות: ניתוח משפטי-כלכלי, "מיסים" יט/2 (אפריל 2005) א-88;

אבי נוב, "מקלטי מס" ומגמות חדשות של הסדרה בינלאומית", "מיסים" יז/2 (אפריל 2003) א-87

ספרים

אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות, הוצאת רונן (2008)

מ' קפוטא, "אמנות למניעת כפל מס", הוצאת רונן.

א' אלתר אמנות מס :111 טבלאות של אמנות המס של ישראל - ניתוח השוואתי (תשס"ד)

א, אלתר "אמנות מס", הוצאת ערן , 2004.

א' אלתר "אינציקלופדיה של אמנות המס", הוצאת ערן, 2003.

א' אלתר וא' כליף אמנות מס (תשס"ו, כרך ב')

ד' גליקסברג גבולות תכנון המס – סיווג מחדש של עסקאות לצורך מס (תש"ן)

א' אלתר וא' כליף הרפורמה במיסוי בינלאומי על פי תיקון 132 לפקודה (2002)

י' ישעיהו מיסוי בינלאומי: דין ותכנון מס בישראל, (1990)

י' מ' אדרעי מיסוי פעילות בינלאומית (1992)

ג' קלוגמן ומ' קפוטא, האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות-הברית, הוצאת
רונן, תל אביב, 1993

אליהו גילבאי "מיסוי חברות החזקה ואשכול חברות", הוצאת רונן (2003).

פסיקה

תושבות (ישנם פסקי דין רבים העוסקים בסוגיית בתושבות - להלן מספר דוגמאות)

  • עמ"ה (ת"א) 300/91 משה ורבקה רז נ' פקיד שומה ת"א 1, מיסים י/1 בעמ' ה- 110.
  • עמ"ה (ב"ש) 530/96 ד"ר עמוס רן נ' פקיד שומה באר שבע, מיסים יג/1 בעמ' ה- 107.
  • עמ"ה 517/04, צייגר משה נ' פקיד שומה אילת, מיסים יט/3 (יוני 2005) ה-37

המבחן החדש לקביעת מעמדו של נישום כ"תושב ישראל"

  • עמ"ה (חי') 2004/98, 5048/97 גונן נ' פקיד שומה חיפה, מיסים טז/1 בעמ' ה-137.

טענה מקדמית להחזרת סכומי מס שנויים במחלוקת שנוכו במקור

  • עמ"ה 1171/05 + בש"א 13394/06 + בש"א 12275/06, ברקת איתי נ' פקיד שומה רמלה, מיסים כא/1 (פברואר 2007) ה-20.

חיוב תקבולים שקיבל נישום בארה"ב

  • עמ"ה (חי') 2004/98, 5048/97 גונן נ' פקיד שומה חיפה, מיסים טז/1 בעמ' ה-137.

האם ל רשות המס יש זכות לטעון לעיסקה מלאכותית כלפי אמנה למניעת כפל מס

  • בש"א 5663/07, ינקו וייס אחזקות נ' פקיד שומה חולון, מיסים כב/1 (פברואר 2008) ה-23.

הקפאת הליכי ערעור מס שתאפשר כניסה לנוהל הסכמה הדדית

  • עמ"ה 1192/04, קולטין יגאל ושרה נ' פקיד שומה כפר סבא, מיסים כ/3 (יוני 2006) ה-13
  • עמ"ה 1255/02 חברת ג'טק טכנולוגיות בע"מ נ' פ.ש. כפ"ס, מיסים י"ט/3 בעמ' ה'-196.

פרשנות אמנות מס

  • עמ"ה (ב"ש) 505/04 אליצור אשקלון נ' פקיד שומה אשקלון, פסק דין מיום 31.8.08 (פורסם בנבו).

מאמרים באנגלית

מקורות לעניין מיסוי בעידן של גלובליזציה:

Yariv Brauner, "An International Tax Regime in Crystallization", 56 Tax L. Rev. 259, 277 (2003).

Tom Neubig & Satya Poddar, "Blurred Tax Boundaries: The New Economy's Implications for Tax Policy", 21 Tax Notes Int'l 1203, 1207 (2000)

Arthur J. Cockfield, "Designing Tax Policy for the Digital Biosphere: How the Internet is Changing Tax Laws", 34 Conn. L. Rev. 333, 382 (2002)

Paul Dau & Rod Donnelly, "Globalization of Intangibles-Based Business: Tax Aspects", 9 Stan. J.L. Bus. & Fin. 1, 24 (2003).

Huizinga, H. and S.B. Nielsen, 2003, "Withholding Taxes or Information Exchange: The Taxation of International Interest Flows" Journal of Public Economics, Vol. 87, pp. 39-72;

Organization for Economic Cooperation and 'Development', 2002, Agreement on Exchange of Information on Tax Matters (OECD:Paris);

Tanzi, V. and H. Zee, 1999, "Taxation in a Borderless World: The Role of Information exchange", in G. Lindencrona, S-O. Lodin, and B. Wiman (eds.), International Studies in Taxation: Law and Economics(Kluwer Law International: United Kingdom).

Joseph L. Andrus, "Determining the Source of Income in a Changing World", 75 Taxes 839 (1997)

J. Clifton Fleming, Jr., "Electronic Commerce and the State and Federal Tax Bases", 2000 BYU L. Rev. 1 (2000)

J. Clifton Fleming, Jr., "U.S. Taxation of Profits From Internet Software Sales-An Electronic Commerce Case Study", 19 Tax Notes Int'l 675 (Aug. 16, 1999)

Treasury Dep't, Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce (1996)

Charles I. Kingson, "Taxing the Future, The David R. Tillinghast Lecture, NYU School of Law (Oct. 3, 1996), in 51 TaxL. Rev. 641 (1996)

Arthur J. Cockfield, "Designing Tax Policy for the Digital Biosphere: How the Internet is Changing Tax Laws", 34 Conn. L. Rev. 333, 382 (2002)

Tom Neubig & Satya Poddar, "Blurred Tax Boundaries:The New Economy's Implications for Tax Policy", 21 Tax Notes Int'l 1203, 1207 (2000).

מיסוי הסחר באינטרנט:

Charles E. McLure, Jr., "Taxation of Electronic Commerce: Economic Objectives, Technological Constraints, and Tax Laws", 52 Tax Law Review 269 (1997)

Arthur J. Cockfield, "Balancing National Interests in the Taxation of Electronic Commerce Business Profits", 74 Tulane Law Review. 133 (1999)

Arthur J. Cockfield, "Transforming the Internet into a Taxable Forum", 85 Minnesota Law Review 1171, 1177-1200 (2001)

Arthur J. Cockfield, "Designing Tax Policy for the Digital Biosphere: How the Internet is Changing Tax Laws", 34 Connecticut Law Review 333 (2002)

Arthur J. Cockfield, "Through the Looking Glass: Taxes. E-commerce, and Computer Servers", 25 Tax Notes Int'l 269 (2002)

David R. Tillinghast, "Taxation of Electronic Commerce: Federal Income Tax Issues in the Establishment of a Software Operation in a Tax Haven", 4 FLA. TAX REV. 339 (1999)

Organization for Economic Cooperation and Development, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, at:http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/framewke.pdf.

 

טואול - בניית אתרים