רשימת פרסומים

דיני מיסים|מיסוי בינלאומי

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
 
מאמרים

 1. אבי נוב ומיכל לבוביץ, כפל פטור ממס בעסקאות בינלאומיות, מיסים כו/5 (אוקטובר 2012).
 2. פרשנות חקיקת מס: בחזרה ללשון החוק, המשפט, טו (2), דצמבר 2010.
 3. פוזיציות מס לא ודאיות (בעקבות FIN48)- יחסי הגומלין עם רשויות המס, מיסים כה/4 (אוגוסט 2011).
 4. פרשנות אמנות למניעת כפל מס, מיסים כד/5 (אוקטובר 2010) א-37.
 5. סעיף 86 לפקודה במבחן חוקתי, מיסים כד/1 (ינואר 2010) א-1.
 6. להביא את סיטיגרופ (מיסוי בנקים זרים הפועלים בישראל), רואה החשבון (פברואר 2009).
 7. מורה נבוכים לקיזוז הפסדים מישראל ומחו"ל, מיסים כב/6 (דצמבר 2008) א-12.
 8. Investment Incentives in Israel, Tax Notes International, August 4, 2008, p. 443.
 9. תושבות התאגיד בפקודת מס הכנסה ובאמנות למניעת כפל מס, מיסים כב/3 (יוני 2008) א-17.
 10. העברת ידע מישראל לחו"ל: השלכות המס וסוגיות רגולטוריות נוספות, רואה החשבון (אוגוסט 2008).
 11. מקלטי מס: מחפשים את גן העדן הבא, פורבס, גליון 48 (מאי 2008), 32.
 12. מיסוי חנ"ז (CFC) והאמנות למניעת כפל מס, דו ירחון לענייני מיסים כב/1 (פברואר 2008).
 13. פחת מוחשי לנכס בלתי מוחשי, רואה החשבון (פברואר 2008).
 14. השלכות המס של "מימון כלאיים" (Hybrid Financing), מיסים כא/4 (אוגוסט 2007).
 15. לחלק בלי להחליק, רואה החשבון (אוגוסט 2007).
 16. מיסוי עסקאות בינלאומיות בתוכנות מחשב, מיסים כא/2 (אפריל 2007).
 17. היבטי מיסוי במימון פעילות בינלאומית: סוגיית המימון הדק, מיסים כ/6 (דצמבר 2006).
 18. השלכות המס בישראל בפירוק חברה תושבת מדינה זרה, מיסים כ/5 (אוקטובר 2006).
 19. קיזוז הפסדים מועברים כנגד הכנסות מריווח ההון, רואה החשבון, נ"ה, 3 (ספטמבר 2006), 455.
 20. The “Bidding War” to Attract Foreign Direct Investment: The Need for a Global Solution, 25 Virginia Tax Review 3, (2006
 21. משטר מס מיוחד לחברת החזקות ישראלית: מה הועילו חכמים בתקנתם? רואה החשבון, נ"ה, 2 (יוני 2006), 454.
 22. Tax Incentives for Foreign Direct Investment: The Drawbacks, Tax Notes International, Special Report, April 18, 2005, p. 263.
 23. תכנון מס בינלאומי ונורמות אנטי-תכנוניות: ניתוח משפטי-כלכלי, מיסים יט/2 (פברואר 2005).
 24. מערכת המס ועידוד השקעות, מיסים יט/1 (פברואר 2005).
 25. Tax Competition: An Analysis of the Fundamental Arguments, Tax Notes International, Special Report, January 24, 2005, p. 323.
 26. A Framework for Negotiations on a New Multilateral Agreement on Investment: Focusing on Disciplines Related to FDI Incentives, Transnational Dispute Management Vol. 2 - issue 1 (January 2005).
 27. Tax Incentives to Entice Foreign Direct Investment: Should there be a Distinction between Developed Countries and Developing Countries? 23 Virginia Tax Review (2004), 686.
 28. מחירי העברה בעידן של גלובליזציה, מיסים יח/5 (אוקטובר 2004).
 29. חקיקת "פטור השתתפות" כמשטר מיסוי מיוחד למשקיעים זרים בישראל: המלצות ועדת רבינוביץ, עמדת משרד המשפטים ומסקנות מעשיות, רואה החשבון, נ"ג, 3 (ספטמבר 2004).
 30. עידוד השקעות זרות ישירות (FDI) באמצעות הטבות מס, מיסים יח/2 (אפריל 2004).
 31. The World Investment Report and the Nexus between Foreign Investment and Regional Trade Arrangements, with Moshe Hirsch, The Journal of World Investment, Vol. 4, No 5 (2003).
 32. חילופי מידע בין מדינות בענייני מס בעידן של גלובליזציה, הרבעון הישראלי למסים, כרך ל, גליון 120 (2003).
 33. "מקלטי מס" ומגמות חדשות של הסדרה בינלאומית, מיסים יז/2 (אפריל 2003).
 34. היחס שבין אמנות המס והדין הפנימי, רואה החשבון, נ"ב, 1 (מרץ 2003), 441.
 35. עידוד השקעות באיחוד האירופי, הרבעון הישראלי למסים, כרך ל, גליון 119 (2003).
 36. אמנות למניעת כפל מס - בין חזון למציאות, הרבעון הישראלי למסים, כרך ל, גליון 118 (2002).
 37. עקרונות הצדק בדיני המס ובמיסוי הבינלאומי, מיסים טו/6 (דצמבר 2002).
 38. יוזמת ארגון ה-OECD לריסון תחרות מס מזיקה, הרבעון הישראלי למסים, כרך ל, גליון 117 (2002).
 39. תקן חשבונאות מס' 12 וחקיקת המס, רואה החשבון, נ"א, 3 (ספטמבר 2002), 269.
 40. תחרות מס מזיקה (Harmful Tax Competition) בשוק האירופי המשותף, הרבעון הישראלי למסים, כרך כ"ט, גליון 116 (2002).
 41. הטבות מס למשקיעים זרים בישראל, מיסים טו/4 (אוגוסט 2002).
 42. מוסד הקבע (Permanent Establishment) באמנות המס ומשמעותו בעידן הדיגיטלי, מיסים טו/3 (יוני 2002), א/11.
 43. המעבר למיסוי פרסונלי וסוגיית ה-CFC, מיסים טו/2 (אפריל 2002), א/11. 
 
פרקים בתוך ספרים

"הטבות מס" המנוגדות להסכמי ארגון הסחר העולמי: סוגיית ה - FSC וההשלכות על הדין בישראל, בתוך: ארגון הסחר העולמי וישראל - משפטים, כלכלה ופוליטיקה (עורך: אריה רייך) 2005, אוניברסיטת בר אילן.

המדינה הריבונית ומשטר המס בעידן של גלובליזציה, בתוך: חזרה לפוליטיקה, המדינה המודרנית, לאומיות וריבונות (עורך אילן רחום) 2009, מרכז זלמן שזר.

 
ספרים

אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (הוצאת רונן) 2008.

 

logo בניית אתרים