תכנון מס להשקעות בסלובקיה

רווח הון|חברה זרה|אמנת מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2012

להלן תיאור תמציתי של מערכת המיסוי בסלובקיה, לרבות התייחסות לאמנת המס שבין ישראל לסלובקיה, ותכנון מס בהקשר זה:

מיסוי יחידים: שיעור המס על יחידים הוא: 19% (מס אחיד). סלובקיה, כמו מדינות רבות במזרח אירופה, החליטה להתנער משיטת המיסוי הפרוגרסיבית מתוך הנחה כי שיעור מס אחיד צודק יותר ומהווה תמריץ לעבודה.

מס חברות: חברה תושבת סלובקיה חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם. חברות זרות חייבות במס רק בגין הכנסות אשר הופקו ממקורות בתוך סלובקיה, לרבות רווחים הנובעים ממוסד קבע בסלובקיה. שיעור מס החברות הוא: 19% (עד שנת 2004 - 25%).

מס רווחי הון: שיעור מס רווחי הון, כשיעור מס החברות, הוא: 19%.

מס ערך מוסף: שיעור מס ערך מוסף הוא 19%, למעט מספר חריגים.

קיזוז הפסדים: ניתן לקזז הפסדים מועברים כנגד רווחים בתנאים מסוימים עד חמש שנים קדימה.

מס על דיבידנד: דיבידנדים המשולמים פטורים בעיקרון ממס.

אמנות למניעת כפל מס: סלובקיה חתומה על כ-60 אמנות למניעת כפל מס.

אמנת המס ישראל סלובקיה: מדינת ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם סלובקיה בשנת 1999. האמנה בתוקף בישראל לכל שנת מס, החל משנת המס המתחילה ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) ואילך (הצו פורסם בק"ת 6074 מיום 6.1.2001, בעמ' 233).

רווחי הון לפי האמנה: רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין. רווח הון ממכירת מניות של חברה שמרבית נכסיה (מעל 50% מערך נכסיה) הינם נכסי מקרקעין, זכות המיסוי תינתן למדינה בה מצויים המקרקעין.

מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה בה מצוי מקום הניהול הממשי של המיזם. רווחי הון בגין יתר הנכסים ניתן לחייב במדינת התושבות של המוכר.

תכנון מס למשקיעים מישראל: חברה תושבת סלובקיה הנשלטת על ידי ישראלים עשויה להיות מסווגת כ"חברה נשלטת זרה", ובשל כך היא עשויה להתחייב במס בישראל בשיעור של 25% באופן שוטף. אולם, תכנון מראש ימנע את סיווג החברה בשליטת ישראלים כחברה נשלטת זרה. ככלל, במידה ורוב הכנסותיה של החברה הסלובקית, בשליטת תושבי ישראל, הינם הכנסות עסקיות (להבדיל מהכנסות פאסיביות), הרי שאותה חברה לא תסווג כחברה נשלטת זרה ולא יחול מיסוי ישראלי עד למועד חלוקת הדיבידנד.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים