טבלאות: שיעורי מס על חברות ויחידים
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
מאי 2010
 
שימו לב - הטבלאות להלן אינן משקפות את חקיקת רפורמת המסים בעקבות דו"ח טרכטנברג.
להרחבה בעניין שיעורי המס החדשים (בתוקף מינואר 2012), ראו: הרפורמה במס הכנסה של טרכטנברג אושרה
 

שיעור מס חברות בשנים 2003 ועד 2017*

שיעורי מס חברות ישנים

שיעורי מס חברות חדשים

2003

36%

2010

25%

2004

35%

2011

24%

2005

34%

2012

24%

2006

31%

2013

23%

2007

29%

2014

22%

2008

27%

2015

21%

2009

26%

2016

20%

2017

18%

*הערות לטבלה

החוק לעידוד השקעות הון

חברה ישראלית עשויה ליהנות מהטבות מס בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון. חברה המסווגת כ"מפעל מועדף" - ביחס לשנים 2011 ו-2012, באזור פיתוח א' - שיעור מס 10%, ואילו בשאר הארץ - 15%. ביחס לשנים 2013 ועד 2014: באזור פיתוח א' - 7%, ואילו בשאר הארץ - 12.5%. החל משנת 2015, באזור פיתוח א' - 6%, ואילו בשאר הארץ - 12%. להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס

חוק ההתייעלות הכלכלית

בהתאם לתיקון שבוצע בחוק ההתייעלות הכלכלית (28 בפברואר 2011), בשנת 2017 שיעור מס החברות יהיה 18%.

שינויים בשיעורי המס (ועדת טרכטנברג)

בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג, החליטה הממשלה להעלות את מס החברות בישראל החל משנת 2012 במקום להפחיתו. לסקירת ההמלצות של ועדת טרכטנברג בתחום המסים, ראו: חקיקת המס בעקבות דו"ח טרכטנברג. ראו גם: ביקורת המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי. בהתאם להחלטת הממשלה ולתזכיר החוק שפורסם, בשנת 2012 שיעור מס החברות אמור להיות 25%, ואילו החל משנת 2013, שיעור מס החברות ייקבע בכפוף להחלטת ממשלה נוספת ואישור הכנסת. לעניין זה, טבלת סיכום: שינויים בשיעורי המס בינואר 2012.

שיעור המס על יחידים (מדרגות מס) בשנים 2010 ועד 2016*

הכנסה שנתית

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-55,080

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

55,081-97,920

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

97,921-159,000

23%

23%

21%

20%

19%

18%

18%

159,001-240,000

30%

30%

30%

29%

28%

27%

26%

240,001-454,680

33%

33%

33%

32%

31%

30%

29%

454,681-

45%

45%

45%

44%

43%

42%

41%

*הערות לטבלה

חוק ההתייעלות הכלכלית

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות), נועד להקטין את שיעורי המס על יחידים ועל חברות. בהתאם לתיקון שבוצע בחוק ההתייעלות הכלכלית (28 בפברואר 2011), בשנת 2017, מדרגות המס יהיו כדלקמן: 10%, 14%, 18%, 24%, 27%, 39%.

שינויים בשיעורי המס (ועדת טרכטנברג)

בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג, החליטה הממשלה כי החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות. כמו כן הוחלט להגדיל את שיעורי המס כלהלן: להגדיל את שיעור מס ההכנסה על בעלי הכנסה גבוהה החל מ- 40,231 ש"ח לחודש (בערכי שנת המס 2011) וזאת כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך. כמו כן הוחלט להגדיל את שיעור מס החברות ל-25%, חלף השיעור החל בשנת המס 2011 של 24% (ושיעור של 23% שהיה צפוי לפי המתווה שבחוק ההתייעלות לגבי שנת המס 2012). בנוסף, הוחלט להטיל מס נוסף על הכנסות גבוהות. מדובר במס שיוטל על הכנסתו החייבת של אדם העולה על מיליון ש"ח לשנת מס (הכנסה חודשית של כ-83 אלף ש"ח), מכל מקור שהוא (משכורת, עסק, משלח יד, ריבית, דיבידנד, רווח הון וכו'). על הכנסה חייבת כאמור מעל מיליון שקלים חדשים יוטל מס אחיד בשיעור של 2%, בין אם מדובר במקור הכנסה אחד ובין אם במספר מקורות הכנסה מכל מקור שהוא. לעניין זה, טבלת סיכום: שינויים בשיעורי המס בינואר 2012.

לסקירת ההמלצות של ועדת טרכטנברג בתחום המסים, ראו: חקיקת המס בעקבות דו"ח טרכטנברג. ראו גם: ביקורת המלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים