תכנון מס ברכישה עצמית של מניות

פסק דין|בית משפט|מניות|סיווג הכנסה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

בפסק דין אביעד פרל נגד פקיד שומה ירושלים, ע"א 8500/10, בית המשפט העליון קבע, בין היתר, כי מכירת מניות שבוצעה רק על מנת לחסוך במס היא עסקה מלאכותית ויש להתעלם ממנה. בפסק הדין יש קביעה נוספת אשר יכולה לסייע בתכנון מס למשיכת רווחים מחברה, כמפורט להלן. בית המשפט העליון קובע כי רכישה עצמית של מניות בתנאים מסוימים מהווה רווח הון:

"על בסיס כל האמור, העולה הוא כי סכום ששולם לבעל מניות במזומן מהחברה כפוף למס, כתלות באופיו. אם מדובר בסכום שחולק מתוך רווח של החברה, אף אם מכל טעם שהוא לא מוסה סכום זה במס חברות, ואף אם הוא חולק שלא כדין, יש למסותו כדיבידנד. אם הסכום שחולק מקורו בהון העצמי של החברה, יש למסותו כרווח הון, בדומה לרכישה חוזרת של מניות. רווח ההון במקרה זה אינו נובע מהזיקה אותה מנסים הנישומים ליצר בין הסכום שחולק לבין נכסי הון של החברה, כי אם מהעובדה שאף אם חלקו היחסי של בעל המניות בחברה לא קטן, הרי שחלקו באופן ריאלי קטן, נוכח הצטמקות נכסי החברה (משמע, הדבר שקול למצב בו היה מוכר חלק ממניותיו חזרה לחברה)."

דיבידנד או ריווח הון?

הכנסה מדיבידנד וגם הכנסת רווח הון, כפופים לשיעור מס של 25% (או 30% אם מדובר בבעל מניות מהותי). מדוע בכל זאת כדאי לסווג את ההכנסה כריווח הון?

לסיווג ההכנסה כריווח הון ישנם מספר יתרונות:

עלות- ברווח הון, בניגוד לדיבידנד, מתחשבים בעלות המניות ומנכים אותה מהרווח.

אינפלציה - ברווח הון, בניגוד לדיבידנד, מחשבים את הסכום האינפלציוני על העלות, אשר מקטין את המס המשולם.

שיעור המס - בניגוד לשיעור המס על הדיבידנד שהוא קבוע, המס על רווח הון מחושב לינארית על פני תקופת האחזקה בנכס.

תושב חוץ - בניגוד לחיוב במס על משיכת דיבידנד (בכפוף לאמנות למניעת כפל מס), קיים פטור ממס על ריווח הון לתושב חוץ. בנוסף לפטורים ממס ריווח הון במרבית האמנות למניעת כפל מס, תושב חוץ פטור ממס רווח הון בארץ גם בהתאם לסעיף 97(ב3) לפקודה.

שימו לב - ההתייחסות לנושא זה בפסק הדין של בית המשפט העליון נעשתה באמירת אגב, ולפיכך יש להסתמך על ייעוץ משפטי בכל תכנון מס ברכישה עצמית של מניות, לרבות קבלת חוות דעת משפטית.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט