דיווחים בנושא נאמנויות 

טפסים|הצהרה|הודעה|רשות המיסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: יוני 2008
עידכון: יולי 2011 
 
כחלק מהמאמץ של רשות המסים להסדיר את מיסוי הנאמנויות, חוקק תיקון לפקודת מס הכנסה (מס' 165), המשלים את הוראות פרק הנאמנויות בפקודה. במסגרת התיקון בוטלו חלק מחובות הדיווח והומרו לחובת הגשת הודעות בלבד. הוראות תיקון 165, חלות רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2006. ביחס לחובות הדיווח ראו: חובת הדיווח על נאמנויות בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה.  

רשות המסים ניצלה את ההזדמנות גם לפרסם טפסים שונים. הטפסים כוללים את ההודעות, ההצהרות והדיווחים שיש להגיש לרשות המסים לגבי פעולות בנאמנויות ולגבי נכסים המוחזקים בנאמנויות. אחת הבעיות בהקשר זה היא שמדובר בכמות טפסים גדולה ומסובכת לפיכך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בטרם מסירת הטפסים לרשות המסים.

  1. טופס מס' 141:הצהרה על נאמנות בלתי הדירה
  2. טופס מס' 142:הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה
  3. טופס מס' 143:הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ
  4. טופס מס' 144:הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג
  5. טופס מס' 147:הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות
  6. טופס מס' 148:הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה
  7. טופס מס' 149:הודעה על חלוקות שקיבל נהנה
  8. טופס מס' 151ח:הודעה על פרטי נאמנות
  9. דברי הסבר למילוי הטפסים
  10. מתווה הסכם המס המוצע, תחולה ופרוצדורה

ראו גם: טבלה - דיווחים וטפסים במיסוי נאמנויות 

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: המדריך למיסוי נאמנויות.
 
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים