מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס

תיקון 147|תיקון 165|דיווחים

 
מטרת המדריך לסייע לכל מי שמעוניין לנצל בדרך הטובה ביותר את מנגנון הנאמנות המצוי בפקודת מס הכנסה. המאמרים במדריך למיסוי נאמנויות, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
כללי 
מבוא למיסוי נאמנויות: תקציר ההוראות המרכזיות ותכנוני מס
רקע היסטורי לחקיקה בנושא מיסוי נאמנויות
תיקון 147 לפקודה: מיסוי נאמנויות
סוגי נאמנויות על-פי תיקון 147 לפקודה
הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות
הגדרות בנושא נאמנויותעד לתיקון בחוק ההסדרים 2013-2014 
החלטות מיסוי בנושא נאמנויות
דיווחים
תיקון 165 לפקודת מס הכנסה
: רפורמה בדיווחים לרשות המסים
חובת הדיווח על נאמנויות בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה
החייבים בדיווח בהתאם לסוג הנאמנות
דיווחים לרשות המסים
טבלה - דיווחים וטפסים במיסוי נאמנויות
פטור מדיווח
הוראות ביצוע וחוזרים
דוח שנתי בנאמנות הוראת ביצוע 2010
דיווחים בנושא נאמנויות - תיקון 197 לפקודה תוספת להוראת הביצוע
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי נאמנויות
תכנוני מס

פאונדיישן, נאמנות ומס הכנסה

חברה לאחזקת נכסי נאמנות: תכנון מס 
האם כדאי לשים את הכסף בנאמנות?: מאמר ב Ynet
נאמנות בחברה משפחתית: יתרונות המס
רפורמה 2014
רפורמה במיסוי נאמנויות
בהתאם לחוק ההסדרים 2013-2014 
חברה להחזקת נכסי נאמנות - 2014
הקלות מס לנאמנויות - 2014
הסדרי מעבר למיסוי נאמנויות
רשות המסים מאריכה את המועד להסדרי נאמנויות

הגשת הודעות לרשות המסים ביחס לנאמנות קרובים


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד


logo בניית אתרים