פטור מחובת דיווח על נאמנות

עולה חדש|תושב חוזר ותיק|הודעה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2009

להלן התיקונים החשובים לעניין פטור מחובת דיווח לעולה חדש ותושב חוזר ותיק בנושא נאמנויות, שנקבעו בתיקון 168 לפקודה:

א. יוצר עולה חדש או תושב חוזר ותיק, שיצר בשנת המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת המס נכס או הכנסה מנכס, לא יהיה חייב במתן הודעה על כך במשך 10 שנות הפטור ובלבד שבמשך התקופה הזאת הוקנה רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל.

ב. יוצר בנאמנות המכונה "יוצר תושב חוץ", אשר הפכה לנאמנות תושב ישראל או לנאמנות נהנה תושב חוץ, משום שהיוצר היה עולה חדש או תושב חוזר ותיק לא יהיה חייב בהודעה על הנאמנות במשך 10 שנות הפטור, ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל, ובמהלך 10 שנות הפטור הוקנה רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל.

ג. לא קיימת חובת מתן הודעה על ידי הנאמן לגבי שינוי סוג של נאמנות קיימת לנאמנות תושב ישראל משום שיוצר אחד בה או נהנה אחד בה היה עולה חדש או תושב חוזר ותיק, ובלבד שבעת הפיכת היחיד לתושב ישראל יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס שהוא מחוץ לישראל.
 
 
להרחבה בנושא "הקלות מס לתושבים חוזרים", ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).
 
להרחבה בנושא "מיסוי נאמנויות", ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנוני מס.
 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים