מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס

יחיד|חברה|תושב|רשות המסים

מטרת המדריך לספק מידע עדכני ביחס לאופן קביעת תושבות היחיד והחברה לצורכי מס. המאמרים במדריך זה, סוקרים בין היתר תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
יחיד
מבוא: תושבות היחיד לענייני מס
חקיקת המס לעניין תושבות היחיד
קביעת "מרכז חיים" לענייני מס
תושבות היחיד בהתאם לאמנות למניעת כפל מס
תושבות היחיד - חוזר מס הכנסה בנושא "בית קבע"
אוסף החלטות מיסוי - תושבות
"תושב חוץ" לענייני מס
סמכות שר האוצר לעניין קביעת תושבות
תשלום ביטוח לאומי ברילוקיישן
פסקי דין - תושבות
פיצול תא משפחתי לענייני מס

ניתוק תושבות והשלכות מיסוי בינלאומי
אדם שחזקה עליו כי הוא תושב ישראל

 
מיהו תושב ישראל ותושב חוץ לענייני מס
תיקון 223 לפקודת מס הכנסה לעניין תושבות
דיווח למי שנחשב לתושב ישראל לפי חזקת הימים
פסק דין תקדימי בנושא תושבות היחיד

חברה
"שליטה וניהול" - תושבות התאגיד: עמדת רשות המסים
תוספת לחוזר בנושא שליטה וניהול
קביעת תושבות ו"שליטה וניהול" של תושב חוזר ותיק - החלטת מיסוי בהסכם
תושב ישראל לגבי חבר בני אדם בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק
תושבות החברה באמנות המס של ישראל
פסיקה בנושא תושבות החברה
היערכות בנושא שליטה וניהול

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים