תכנון מס כזכות חוקתית

מס|חובה|מסים|נישום|חוקתי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: יוני 2009
עדכון:   יולי 2011

תכנון מס הינו מרכיב חשוב ביותר בחיי העסק, ותהיה זאת רשלנות לקבל החלטות עסקיות מבלי להתחשב בהיבטי המס ובמיוחד באפשרות הקטנת נטל המס. בהקשר זה קיימת חשיבות לתכנון מס בינלאומי, המאפשר הקטנת נטל המס בצורה משמעותית.

הפחתת נטל המס תורמת לשורת הרייוח בדיוק כמו כל מרכיב הכנסה אחר ומשום כך רציונל "מקסום הרווחים" חל אף על תכנוני מס. במקרה של דירקטורים ונאמנים, נראה כי חלה עליהם חובה שבדין להפחית, ככל שניתן במסגרת הדין, את חבות המס של החברה ושל הנהנים, לפי העניין.

כולם יסכימו כי לא חלה על הנישום חובה, אפילו מוסרית או פטריוטית, לבחור במבנה עסקה עתיר מס. השאלה היא האם קיימת בעיה עם יצירת מבנה דל מיסים? נשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) שמגר, קבע כי זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מיסים לתכנן עיסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס:

"עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מסים אינה מצביעה על כך שהמבנה "מלאכותי" או "בדוי". זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מסים לתכנן עיסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. שאלת גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית אשר נקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין."

בהמשך אומר שמגר:

"הכלל הגדול הוא, לטעמי, כי פטור או הקלה שבדין אינם מאבדים כוחם ואינם מפסיקים תחולתם לגבי פלוני אך ורק בשל כך שהנוגע בדבר מבקש לחסות תחת כנפיהם כדי לא לשלם מס. אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין הפוטרת ממס או המקלה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה, והוא, כמובן, כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כלשהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה שלא נועדו לו".

הזכות לתכנון מס נובעת ישירות מתוך הזכות החוקתית הבסיסית המעניקה הגנה לקניין הפרטי, שכן מתכנן המס מבקש להגן על קניינו מפני הפקעתו על ידי הרשות השלטונית. משום כך יש להתייחס בזהירות הראויה לתכנוני מס, וכל פעולה שלטונית המיועדת להתמודד עם תכנון המס של הנישום צריכה לעמוד בהגבלות חוקתיות.
 
אציין כי בפסק דין שניתן לאחרונה, בעניין סגנון שרותי תקשוב בע"מ (ע"א 2965/08) קובע כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כי: "הזכות לתכנון מס היא...זכות חוקתית אשר באה לממש את ההגנה על הזכות לקניין הפרטי".

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

logo בניית אתרים