מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

דיווח|תכנון מס|רשות המסים

 
מטרת המדריך היא לסייע לכל מי שנידרש להגיש דיווחים למס הכנסה, במיוחד בתחום המיסוי הבינלאומי. המאמרים במדריך אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.
רשימת המקורות
מדריך לדין וחשבון במס הכנסה: הדו"ח השנתי במס הכנסה
טפסים - מיסוי בינלאומי: רשות המסים 
דיווח על חשבון בנק זר: היערכות מוקדמת (תכנון מס)
הליך הגילוי מרצון: חשבון בנק זר
התאמת מס ששולם בחו"ל: דיווח למס הכנסה
דיווח על הכנסות מחו"ל: מיסוי בינלאומי
טופס 150 המעודכן, 2015
פטור מהגשת דו"ח לרשות המסים: תקנות הפטור
דיווח מקוצר על אחזקת נכסים והכנסות בחו"ל: מיסוי בינלאומי
חוזר מס הכנסה בנושא דיווח מקוצר: הכנסות בחו"ל
תכנוני מס החייבים בדיווח: רשימת תכנוני המס המחייבים דיווח מיוחד
הוראות בנוגע להגשת דו"ח שנתי לרשות המסים בהתאם לסעיף 131 לפקודה
חובת הדיווח על נאמנויות בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה
תושב חוזר או עולה חדש המחזיק בחברה זרה: האם חלה חובת דיווח לרשות המסים על אחזקה בחברה הזרה?
דיווח על נאמנויות: טפסים
דיווחים בנושא מחירי העברה: המידע שיש לכלול בטופס למס הכנסה
חובות דיווח ביחס לקיזוז הפסדים: לעניין תכנון מס ברכישת חברה בהפסדים והעברת דמי ניהול
דיווחים שוטפים לרשות המסים
תשלום מס על הכנסות מחו"ל: תקנות מס הכנסה ביחס לתשלום מקדמות
המרה לשקלים של סכומים שמקורם מחו"ל: כללי מס הכנסה ביחס לתרגום הכנסות חוץ
דיווח חצי שנתי על רווחים בשוק ההון: דיווח לרשות המסים
הרחבת הדיווח לרשות המסים
טפסים לדוח השנתי המוגש לרשות המסים

דיווח על חוות דעת משפטיות

 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים